Om onder behandeling te komen heeft u meestal geen verwijzing nodig. Alleen bij chronische aandoeningen (zie hiervoor “Niet limitatieve lijst met aandoeningen voor langdurige of intermitterende fysiotherapie, oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck”) is een verwijsbrief noodzakelijk.