• Komt u voor een behandeling dan kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. De therapeut komt u ophalen. Mocht u wat willen vragen; bel dan even in de wachtkamer en wacht op de therapeut (dit kan soms even duren als we in behandeling zijn). v.m. de privacy van degene die wordt behandeld verzoeken we u om geen andere deuren te openen.
 • Voor afspraken na 17uur kunt u even aanbellen op het bellenbord op nr 1c (fysiotherapie ) en dan op het belletje drukken. Dan kunnen wij van binnenuit de deur voor u openen.
 • Mocht u verhinderd zijn voor een behandeling dan dient u dit uiterlijk 24 uur van te voren door te geven op nummer 0152620285 (naam en afmelding inspreken indien we de telefoon niet aan kunnen nemen). Indien u de afspraak niet op tijd annuleert of als u niet komt opdagen dan krijgt een Nota thuis gestuurd. Het tarief voor niet nagekomen afspraak is 100% van de voorgenomen behandeling (zie onze tarievenlijst). Het is wettelijk niet toegestaan dat een therapeut een niet nagekomen afspraak bij uw verzekeraar in rekening brengt.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het aantal behandelingen die u vergoed krijgt. Indien uw verzekering een behandeling niet vergoedt dan krijgt u de rekening thuis gestuurd en dient u deze aan de praktijk te voldoen.
 • Voor patiënten die geen aanvullende verzekering hebben of als u verzekerd bent bij een verzekeraar waar we geen contract mee hebben dan ontvangt u de rekening met het praktijktarief thuis. U dient deze rekening zelf te voldoen aan de praktijk.
 • Indien u wel voldoende verzekerd bent maar bij een verzekeraar waarmee we geen contract hebben dan kunt u naast het betalen van de rekening de factuur bij uw verzekeraar indienen. Dan zal u afhankelijk van de soort verzekering en voorwaarden die gelden een deel vergoed kunnen krijgen.
 • Als u de eerste keer door de therapeut gezien wordt kan het zijn dat er naast de anamnese, intake en screening ook al een “deel” fysiotherapie behandeling gegeven wordt. Hiervoor worden dan 2 tarieven in rekening gebracht namelijk code 1864 / 1870 en daarnaast een code 1000. De kosten zijn dan hoger dan bij alleen een zitting therapie.
 • Het is prettig als u een eigen handdoek meebrengt.
 • komt u voor oefentherapie draag dan comfortabele kleding waarin u makkelijk kunt bewegen. In de sportzaal zijn sportschoenen verplicht, deze mogen bij voorkeur niet buiten worden gedragen.
 • De fysiotherapeut is een professional die haar werk uitvoert zoals binnen het beroepsprofiel is omgeschreven. De therapeut is naar u en uw zorgverzekeraar verplicht om te handelen en behandelen volgens de afspraken die zijn gemaakt in het beroepsprofiel en contractuele afspraken met uw zorgverzekeraar.
 • Mocht u een klacht hebben dan kunnen wij u verwijzen naar de klachtenregeling van het KNGF waar wij een overeenkomst mee hebben. Uiteraard gaan we ervan uit dat een klacht eerst met de betreffende therapeut besproken wordt en indien dit niet mogelijk is met de leidinggevende.
 • Voor het privacy reglement verwijzen we u naar onze website.