Samen met u ga ik op zoek naar de oorzaak van de klachten. Vaak hebben klachten hebben een duidelijke lichamelijke oorzaak. Maar ik zie lichaam en geest als één geheel en ervaar niet zelden dat fysieke klachten voortkomen uit allerlei vormen van spanning. Een bewustwordingsproces waar ik graag mijn steentje aan bijdraag.

  • Oedeemtherapeut
  • Covid revalidatie
  • Fasciatherapeut (Willie Fourie en andere)
  • FNS therapeut
  • Oncorevalidatie
  • COPD/astma
  • Yogadocentenopleiding.

Telefoon nummer : 015-2060025

Mobiel nummer    : 06-27962835

“Luister naar het fluisteren van je lichaam zodat het niet hoeft te schreeuwen.”