Het uitgangspunt van osteopathie is dat het lichaam één geheel is. Een geheel van samenwerkende systemen (spieren, organen, zenuwstelsel, bloedsomloog en lymfestelsel). Al deze systemen dienen een bepaalde bewegelijkheid in het lichaam te hebben. Wanneer deze bewegelijkheid verminderd is, kan dit tot lichamelijke klachten leiden. De osteopaat heeft kennis van welke lichaamsweefsels met elkaar in verbinding staan en op welke manier ze elkaar kunnen beïnvloeden. Daardoor kan de osteopaat de mogelijke oorzaak van klachten vinden en klachten verhelpen die mogelijk al jaren spelen. Denk bijvoorbeeld aan rug- en nekklachten, RSI, hoofdpijn of migraine en maagdarmklachten. De osteopaat gebruikt overwegend zachte handgrepen om de normale bewegelijkheid van de lichaamsstructuren te herstellen en daarmee het zelfgenezend vermogen van het lichaam.

Voor osteopathie kunt u terecht bij Karin Overgaag