Revalidatie is een breed begrip. U kunt hierbij denken aan zowel neurologische of niet-neurologische revalidatie. Niet-neurologische revalidatie richt zich op letsels die de oorzaak buiten het zenuwstelsel hebben. Denk daarbij aan gewrichtsproblemen, rugklachten, pijnklachten, letsels na ongeval, knie-, schouder- en heupoperaties. Ook revalidatie na doorgemaakte ziekenhuisopnames, longproblematiek of hartproblemen vallen hieronder. Neurologische revalidatie omvat revalidatie bij CVA, MS, Parkinson, plexusletsels enzovoort. Onze therapeuten hebben ruime ervaring met diverse doelgroepen en werken samen bij complexere problematiek.