Fysiotherapie wordt grotendeels vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het hangt dus van uw pakket af wat u vergoed krijgt.

Soms is er recht op vergoeding vanuit de basisverzekering. Dit geldt voor kinderen tot 18 jaar, en/of voor mensen met een chronische aandoening (zie hiervoor “Niet limitatieve lijst met aandoeningen voor langdurige of intermitterende fysiotherapie, oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck”)

Indien u geen recht heeft op vergoeding, dan kunt u uiteraard besluiten de behandelingen zelf te betalen. De tarieven hiervoor zijn:

Rol tape: 17.50 euro

Hooikoortstape: 17.50 per keer

Niet-nagekomen afspraak:

1000 Reguliere zitting fysiotherapie 45 euro

1001 Reguliere zitting fysiotherapie 65 euro

1500 Oedeemtherapie 65 euro

1501 Oedeemtherapie uitbehandeling 85 euro

1864 Screening intake onderzoek 60 euro

Niet nagekomen afspraak fysiotherapie 35 euro

Niet nagekomen afspraak oedeemtherapie 50 euro

Hooikoorts taping 17,50 euro