Fysiotherapie wordt grotendeels vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het hangt dus van uw pakket af wat u vergoed krijgt.

Soms is er recht op vergoeding vanuit de basisverzekering. Dit geldt voor kinderen tot 18 jaar, en/of voor mensen met een chronische aandoening (zie hiervoor “Niet limitatieve lijst met aandoeningen voor langdurige of intermitterende fysiotherapie, oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck”)

Indien u geen recht heeft op vergoeding, dan kunt u uiteraard besluiten de behandelingen zelf te betalen. De tarieven hiervoor zijn:

Rol tape: 15 euro

Hooikoortstape: 17.50 per keer

Niet-nagekomen afspraak:

1000 Reguliere zitting fysiotherapie 40 euro

1001 Reguliere zitting fysiotherapie 60 euro

1500 Oedeemtherapie 60 euro

1501 Oedeemtherapie uitbehandeling 80 euro

1864 Screening intake onderzoek 60 euro

Niet nagekomen afspraak fysiotherapie 32 euro

Niet nagekomen afspraak oedeemtherapie 48 euro

Hooikoorts taping 17,50 euro

Zitting osteopathie 1e consult 60 min 80 euro

Osteopathie vervolgconsult normaal 45 min 45 euro

Osteopathie Kort consult 30min 50 euro

Mindfulness training tarief volgt

Fysiopilates tarief volgt

Massage 60 minuten 60 euro

Weegconsult kort 15 min 17,50 euro

Rol medical tape 15,00 euro